Devalüasyon ve Dolarizasyon Nedir?

Devalüasyon ve Dolarizasyon Nedir?

Devalüasyon ve Dolarizasyon kavramları ekonomik bazı değişimlerin olduğu zamanlarda akıllara gelmektedir. Kavramlar bazen birbirine karışmaktadır. Bu sebeple bu iki farklı hususu ayıran ve farklı kılan hususları yazımızda bulabilirsiniz.

Devalüasyon net ve kısa bir şekilde izah edilmesi gerekirse değer düşürümü anlamına gelmektedir.  Yerli paradaki değer düşürümü olarak da daha klasik bir tanımlama yapılabilir. Sürekli olarak piyasalarda konuşulan bir terimdir. Bu terimin tersi de mümkündür. Revalüasyon olarak ekonomide bulunan terim ile çok nadir karşılaşırız. Terimin net bir şekilde tanımı değer artırımı anlamına gelmektedir.

Devalüasyon Nedir?

Son zamanlarda döviz üzerindeki önlemeyen artışlardan dolayı hepimizin duyduğu bir kavram haline gelmiştir. Devalüasyon nedir? Sorusu kavramı duyup tam olarak ne olduğunu bilmeyen birçok kişi tarafından sorulmaktadır.

Kavramın özünde ülkenin para birimi ve diğer ülkelerin para birimleri arasındaki ilişki bulunmaktadır. Bir ülkeye ait bulunmakta olan para biriminin farklı ülkelerin para birimleri karşısında yaşamakta olduğu değişime parite adı verilmektedir.  Yerli para biriminin idari bir karar neticesinde düşmesi hususuna da devalüasyon denir. Genel olarak sabit kur politikasında uygulanmakta olan bir karar olarak bilinmektedir.  Dalgalı kur politikasında sürekli olarak değer piyasa içerisinde her gün değişmektedir.

İthalat ve ihracat satın alma gücü kura yansıtılır. Bu şekilde devalüasyonun etkisi artar. İthalat pahalı, ihracat ise daha ucuz hale gelir. Devalüasyonun diğer etkisi ise enflasyondur. Buna bağlı olarak enflasyon oranlarında ciddi artış yaşanır. Ülke ekonomisi durgun hale gelir ve faiz oranları yüksek oranlar ile uygulanmaya başlanır.

Devalüasyon ve Dalgalı Kur

Yukarıda tanımda izah edilen sabit kur ve Devalüasyon ilişkisi birçok kişinin kafasını karıştırmaktadır. Tanım içerisinde bulunan sabit kur içerisinde Devalüasyon görülebilme durumu tam olarak anlaşılmamış olabilir. Her ne kadar da ülkemizde dalgalı kur politikası uygulansa bile Devalüasyonher zaman için ülkemizde de olabilecek bir ekonomik kavramdır. Sabit kurda görülen Devalüasyon ile dalgalı kurda görülen arasında bir takım farklıklar bulunmaktadır.

 • Sabit kur sisteminde bir anda Devalüasyon meydana gelmektedir.
 • Dalgalı kurda zaman içerisine yayılmış bir şekilde oluşmaktadır.
 • Sabit kurda devlet / hükümet / merkez bankası kararı ile durum meydana gelmektedir.
 • Dalgalı kur sisteminde her hangi bir karar sonucu meydana gelmemektedir.

Devalüasyonda Amaç Nedir?

Ekonomi politikalarında her şeyin bir amacı bulunmaktadır. Peki, devalüasyonda amaç nedir? Böyle bir girişimin ne gibi faydaları bulunmaktadır?

 • İthalat yoğunluklu açığın kapatılmaya çalışılması
 • İhracatın TL değerini yükseltmek
 • Kur artışından meydana gelmekte olan enflasyonunu kuru daha yukarılara çıkararak enflasyonu daha aşağılara çekmek

Dolarizasyon nedir?

Devalüasyon neticesinde ortaya çıkan en büyük problemlerden birisi de dolarizasyondur. Son zamanlarda oldukça fazla duymaya başladığımız dolarizasyon nedir?

Ülkede bulunmakta olan yerleşik vatandaşların kendi para birimlerini biriktirmek yerine döviz biriktirmeleri durumudur. Ülkeler bu durumun nüne geçebilmek adına halklarını bilinçlendirmektedir. Aynı zamanda kendi para birimlerini biriktirmek için halka güven verilmesi gerekmektedir.

Birçoğumuz Dolar başta olmak üzere dövizlerin tamamını yatırım aracı olarak bilmekteyiz. Fakat bu durum hatalı bir bakış açısıdır. Döviz ülkelerde ticaret maksadıyla kullanılması gerekmektir. Parasının değer kaybını önlemek için döviz almak insanların zaten yanan ateşe bir odun atmalarına benzemektedir. Böylece kendi elinizde bulunan para birimini koruduğunuzu düşünürken aslında dolarizasyon oluşmasına sebep olmaktasınız.

Dünyadaki ülkeleri tamamı devalüasyon yapmıştır. Bunun tek istisnası Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD şimdiye kadar hiçbir şekilde devalüasyon yapmamıştır. Kendisi dışındaki ülkelerin devalüasyon yapmasına sebep olarak kendi para birimini en etkin para birimi olarak dünyaya kullandırmaktadır. Dünyada kullanılan en etkin para biriminin dolar olmasından dolayı ABD dışında ki tüm ülkeler zaman zaman bu duruma düşmektedir.

Sürekli olarak bu durum gerçekleşmese de belirli zaman aralıklarıyla bu durum gerçekleşmektedir.

Dolarizasyonun Sonuçları

 • Ekonomik şoklara karşı tepki zayıflar
 • Finansal kesimlerde zorlanmalar başlar
 • Borçluların ödeme noktasındaki sıkıntıları artar
 • Fiyatlar yükselir
 • Firmaların bilançolarında ciddi sıkıntılar oluşur

Dolarizasyon kısaca 2 sebepten dolayı ortaya çıkmaktadır.

Dolarizasyonun sebepleri arasında en etkili olan sebep olarak ikinci hususun üzerinde durulmaktadır. Günümüzde birçok ülke bu sorunlarla uğraşmaktadır. Bu sorunlarla mücadele maksatlı olarak bir takım çözümlerde üretilmiştir. Ülkeler bu durumla mücadele etmek adına kendi ürettikleri çözümleri veya genel olarak bilinen ekonomik hamleleri yapmaktadır.

Kayıt Dışı Ekonomi ve Ortaya Çıkış Nedenleri

Kayıt Dışı Ekonominin TanımıKayıt dışı ekonomi, “Gayri Safi Milli Hasıla hesaplarını elde etmek amacıyla kullanılan istatistiki yöntemlere göre tahmin edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür” şeklinde tanımlanmaktadır.Buna ek olarak kayıt dışı ekonomi, “ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik alım-satım işleminin, devletten

İlgili İçerik