IMF, Aşı Süreci Küresel Büyüme Önünde Engel

IMF, Aşı Süreci Küresel Büyüme Önünde Engel

IMF başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 sonrası borç, enflasyon ve farklı ekonomik eğilimlerle ilişkili risklere işaret ederek, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2021’de küresel ekonomik büyümenin Temmuz ayındaki %6’lık tahmininin biraz altına düşmesini beklediğini söyledi.

Covid Pandemisi Küresel Büyüme Önünde Engel

Georgieva, küresel ekonominin toparlandığını, ancak pandeminin, Covid aşılarına çok az erişimi olan çok sayıda ülkeyi gören “büyük aşılama bölünmesinin” yarattığı ana engelle birlikte toparlanmayı sınırlamaya devam ettiğini söyledi.

İtalya’daki Bocconi Üniversitesi’nde yaptığı sanal bir konuşmada, Bayan Georgieva, önümüzdeki hafta güncellenen Dünya Ekonomik Görünümünün, gelişmiş ekonomilerin 2022 yılına kadar pandemi öncesi ekonomik üretim seviyelerine döneceğini tahmin etti. Ancak çoğu yükselen ve gelişmekte olan ülkenin toparlanması için “daha fazla yıla” ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Pandemi ve etkisi tarafından ‘engellenen’ küresel bir toparlanmayla karşı karşıyayız. Düzgün bir şekilde yürüyemiyoruz. Bu, ayakkabılarımızda taşlarla yürümek gibi” dedi.

Georgieva, ABD ve Çin’in büyümenin hayati motorları olmaya devam ettiğini ve İtalya ve Avrupa’nın artan ivme gösterdiğini, ancak büyümenin başka yerlerde kötüleştiğini söyledi.

Finansal Ekosistem

Kilit bir risk faktörü olan enflasyon baskılarının 2022’de çoğu ülkede azalmasının beklendiğini, ancak bazı yükselen ve gelişmekte olan ekonomileri etkilemeye devam edeceğini belirterek, enflasyon beklentilerindeki sürekli artışın faiz oranlarında hızlı bir artışa ve daha sıkı bir artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Merkez bankaları genel olarak şimdilik sıkılaştırmadan kaçınabilirken, toparlanma beklenenden daha hızlı güçlenirse veya yükselen enflasyon riskleri gerçekleşirse hızlı hareket etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Gerilmiş varlık değerlemeleri de dahil olmak üzere finansal riskleri izlemenin de önemli olduğunu söyledi.

Georgieva, şu anda dünya gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %100’ü seviyesinde olan küresel borç seviyelerinin, birçok gelişmekte olan ülkenin uygun koşullarda yeni borç verme kabiliyetinin çok sınırlı olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Zengin Ülkeler Aşı Yardımı Yapmalı

Zengin ülkeleri, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşılarının dağıtımını artırmaya, ticaret kısıtlamalarını kaldırmaya ve Kovid-19 testi, izleme ve tedavi için gereken hibe fonunda 20 milyar dolarlık (17 milyar Euro) açığı kapatmaya çağırdı.

Gelişmiş ekonomiler ve daha yoksul ülkeler arasındaki aşılama oranlarındaki büyük farkın kapatılmaması, küresel toparlanmayı engelleyebilir ve önümüzdeki beş yıl içinde kümülatif küresel GSYİH kayıplarını 5,3 trilyon dolara çıkarabileceğini söyledi.

Georgieva, ülkelerin iklim değişikliğini ele alma çabalarını hızlandırmaları, teknolojik değişimi sağlamaları ve kapsayıcılığı desteklemeleri gerektiğini söyledi. Bunların hepsi aynı zamanda ekonomik büyümeyi de artırabilir.

Yenilenebilir enerjiye, yeni elektrik ağlarına, enerji verimliliğine ve düşük karbonlu mobiliteye geçiş, bu on yılda küresel GSYİH’yi yaklaşık %2 oranında artırarak 30 milyon yeni iş yaratabileceğini söyledi.