Kötü Çalışma Koşulları Doktorları Türkiye’den Kaçırıyor

Kötü Çalışma Koşulları Doktorları Türkiye’den Kaçırıyor

Koronavirüs pandemisi ve ekonomik krizin daha da kötüleştiği ortamda kötü çalışma koşulları, hasta ve yakınları tarafından maruz kaldıkları şiddet ve düşük ücretler nedeniyle binlerce hekim Türkiye’yi terk ediyor.

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) göre, son iki yılda 3.000’den fazla doktor yurtdışında çalışmak için ülkeyi terk etti ve yaklaşık 8.000 kişi de aynı şeyi yapmayı planlıyor.

İzmir Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Süleyman Kaynak Çarşamba günü yerel basına verdiği demeçte; “Meslektaşlarımız ülke dışında iş arıyor. Konuştuğumuz doktorların çoğu aynı fikirde” dedi.

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olan Selçuk Candansayar, öğrencilerimiz ve asistanlarımızın çoğunluğunun ülkeyi terk etmeyi hayal ettiğini söylüyor.

“Bu ülke bir doktor yetiştirmek için yaklaşık 1 milyon dolar harcıyor. Mezunlarımızın en iyileri her hafta beni görmeye gelip yurtdışında nasıl çalışabileceklerini soruyorlar” diyen Candansayar, her ay 80 Türk doktorun ülkeyi terk ettiğini de sözlerine ekledi.

Ülkenin dört bir yanından 6.000 doktorla yapılan yakın tarihli bir TTB araştırması, %86’sının fiziksel veya sözlü saldırılara maruz kaldığını, %76’sının ise pandemi sırasında çalıştıkları saatler için fazla mesai ödemelerini almadıklarından şikayet ettiğini gösterdi.

%68’i ağır iş yüküyle mücadele ettiğini söylerken, %45’i yetersiz ücret bildirdi.

Ankara’daki özel bir hastanede acil servis doktoru olan Yılmaz Kurt; “Meslektaşlarımın çoğu günde 100’den fazla hastaya bakıyor. Bu kadar çok hastayla yeterince ilgilenmek nasıl mümkün olabilir?” 

Kurt, Covid-19 pandemisi sırasında iş yükünün arttığını, kötü çalışma koşulları bulunduğunu, ücretlerin yetersiz kaldığını ve doktorlara yönelik artan şiddet eğiliminin Türk Hekimlerini yurtdışına yönlendirdiğini söyledi.