Merkezi Olmayan Uygulamalar (DApps) Nedir?

Merkezi Olmayan Uygulamalar (DApps) Nedir?

Merkezi olmayan uygulamalar (DApps), tüm ağ aktörlerinin durumunu yöneten blok zinciri ile iletişim kuran bir yazılım parçasıdır. Merkezi olmayan uygulamaların arayüzü, günümüzde herhangi bir web sitesinden veya mobil uygulamadan farklı görünmüyor. Akıllı sözleşme, merkezi olmayan bir uygulamanın temel mantığını temsil eder.

Tek bir bilgisayarda çalışan merkezi uygulamaların aksine, merkezi olmayan uygulamalar bir P2P bilgisayar ağında çalışır. P2P ağlarının ortaya çıkışından beri varlar.

Merkezi olmayan uygulamaların mutlaka bir blok zinciri ağının üzerinde çalışması gerekmez. Tor, BitTorrent, Popcorn Time, BitMessage, bir P2P ağında çalışan, ancak özel bir P2P ağı olan bir blok zincirinde olmayan merkezi olmayan uygulamalara örneklerdir.

DApps, tüm ağ aktörlerinin durumunu yöneten blok zinciri ile iletişim kuran bir yazılım parçasıdır. Merkezi olmayan uygulamaların arayüzü, günümüzde herhangi bir web sitesinden veya mobil uygulamadan farklı görünmüyor. 

Akıllı sözleşme, merkezi olmayan bir uygulamanın temel mantığını temsil eder. Merkezi olmayan ağların olanaklarını test eden pek çok DApp hala deneysel durumda. Ancak teknoloji, finans, oyun ve koleksiyon kategorilerinde bazı başarılı erken hareket edenler oldu.

Merkezi Olmayan Uygulamaların (DApps) Bu 4 Özelliği Taşıması Gerekir

Açık Kaynak: İlk ve en önemli özellik, bu tür uygulamaların temel kaynak kodlarını herkesin kullanımına sunmasıdır. DApp’lerin temel özelliği, özerklik ve oybirliğiyle fikir birliği olduğu için, esasen değişikliklere kullanıcıların tamamı veya çoğunluğu tarafından karar verilmelidir. Ayrıca, kod kontrol etmek için herkesin kullanımına açık olmalıdır.

Merkezi Olmayan Doğa: Adından da anlaşılacağı gibi, merkezi olmayan uygulamalar, uygulamayı merkezi otoritenin tehlikelerinden kurtarmak ve özerk doğayı vurgulamak için her şeyi merkezi olmayan bir blok zincirinde veya herhangi bir şifreleme teknolojisinde depolar.

Teşvik: Uygulama, merkezi olmayan blok zincirine dayandığından, ağdaki kayıtların doğrulayıcıları, kriptografik belirteçler veya değeri olan herhangi bir dijital varlık türü ile ödüllendirilmeli/teşvik edilmelidir.

Algoritma: Merkezi olmayan uygulama, kriptografik sistemdeki değer kanıtını gösteren bir fikir birliği mekanizmasına ihtiyaç duyar. Kalıcı olarak bu, kriptografik belirteç sağlar ve kullanıcıların değerli kripto belirteçleri oluşturmak için üzerinde anlaştıkları bir fikir birliği protokolü oluşturur.

Merkezi Olmayan Uygulamalar (DApps) Nasıl Çalışır?

DApp’ler, yukarıda belirttiğimiz dört özelliğe sahip olması gerekir. Bu, bir DApp’in merkezi olmayan blok zincirlerinde uygulanan açık kaynaklı bir yazılım platformu olduğu ve bir protokol/algoritma kullanılarak oluşturulan belirteçler kullanılarak beslendiği anlamına gelir .

Açık kaynaklı bir uygulama olması, herkesin görebileceği ve koda katkıda bulunabileceği için onu gerçekten merkezi olmayan hale getirir. Ayrıca, hem nitelik hem de nicelik açısından ürün geliştirmenin ölçeklenebilirlik sürecini hızlandırır.

Bir sonraki adım, uygulamanın bir blok zinciri kullanarak merkezden uzaklaştırılmasıdır. Blok zinciri, herkesin istediği zaman başvurabileceği kalıcı bir kayıt/işlem defteri görevi görür ve son olarak, bu tür defterlere kayıtlar/işlemler eklemek için, farklı algoritmalar/protokoller kullanılarak madenciliği yapılmış veya önceden madenciliği yapılmış tokenler kullanılır.