Sanayi Altyapı Değişim Stratejileri

Sanayi Altyapı Değişim Stratejileri

Firmanın kendi endüstrisi alanında mücadele ettiği güçlerini fark etmesi, yöneticilere firmalarını rekabet güçlerinin en az olduğu yerde konumlandırmaları imkanı sağlamaktadır.

Eğer bir endüstri altyapısı kendi sermaye maliyetinin fazla olmasından sermaye getirisi kazanıyorsa bu şirket, endüstri dışında kalan diğer şirketleri çeken bir mıknatıs gibi hareket edecektir. Yeni firmaların girişi sınırsız olursa kâr oranı rekabet kademesine göre düşecektir.

Bir endüstrinin temel özelliklerinin rekabet edebilme gücü ve kârlılık seviyesine nasıl ulaşıldığını anlamak, rekabetçi baskıları hafifletmek üzere, değişen endüstri temelleri için fırsatları anlamak adına bir yapı sağlar. İlk konu, endüstri kârlılığının azalmasına neden olan temel yapı özelliklerini belirlemektir. İkincisi, bu yapısal niteliklerinden hangilerinin, uygun stratejik atılımlar yoluyla, değişime eğilimi bulunduğunun araştırılmasıdır. Örneğin;

  • 2002 ve 2008 yılları arasında dünyanın demir sanayisinde gerçekleşen kayda değer kâr hareketliliği yapı olarak talebin artmasının sonucuydu ama Mittal Steel liderliğinde sanayinin hızlı adapte olması da yardımcı olmuştur.
  • Aşırı kapasite Avrupa petrokimyasal endüstrisi için temel sorundu. Tesis değişiklikleri sırasında her firma belirli ürün alanlarında piyasa açısından ender nitelikte statüler üretti.
  • ABD hava yolları endüstrisinde, hava yolları negatif endüstri temelini değiştirmek için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyordu. Önemli ürün değişkenleri olmadığında, hava yolları müşteri bağlılığı oluşturmak için yoğun uçuş şemaları kullandı. Topla ve dağıt güzergah sistemi ile şirketler belli başlı hava alanlarına hakim oldu. Dallas-Fort Worth’ta American, Charlotte NC’de US Airways ve Detroit ve Memphis’te Northwest gibi şirketler sisteme öncülük etti. Birleşme ve ortaklıklar çoğu bölge ve rotada rekabetçi sayısını düşürdü.
  • Giriş engelleri meydana getirmek uzun vadede yüksek kârı muhafaza edebilmek için önemli bir stratejidir. Amerikan Medikal Birliği’nin ilksel hedefi Amerika’daki Eğitimli doktor sayısını kontrol altına alarak ve yurt dışından gelen doktorların ülke girişine engeller koyarak üyelerinin gelirini sabit tutmaktı.

Sonuç olarak endüstri analizindeki merakımız geçmişi açıklamaya değil, geleceği tahmin etmeye yönelik olmalıdır. Sanayi bünyesindeki yapısal eğilimler üzerine olan gözlemleri rekabet ve kârlılıktaki varyasyonları tahmin etmek ve gelecekte uygun stratejiler geliştirmek çağımızın bir gereği ve gerçeğidir.