Şirketler Açısından Uluslararasılaşma

Şirketler Açısından Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma Nedir?

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada hali hazırda mevcut bir şirketin satın alınması ile yabancı piyasalara giriş yapması şeklinde tanımlanabilir.

Uluslararasılaşma Modelleri Nelerdir?

Uluslararasılaşma ticaret yoluyla oluşur. Bu temelde uluslararasılaşmanın içeriği ve uygunluğuna göre farklı sanayi türlerini tanımlayabiliriz.

“Mal ve hizmetlerin bir ülkeden diğerine satışı ve nakliyesi ve doğrudan yatırım yoluyla başka bir ülkede üretim varlığı kurmak ya da edinmek şirketler açısından oldukça önem arz etmektedir.”

Korunan Sanayi Modelleri

Yerel firmalar tarafından hizmet görür. Yasalarla, ticaret bariyerleriyle ya da sundukları mal ve hizmetlerin sınırlı doğasıyla hem ithalatlardan hem de doğrudan yatırımdan korunur. Uluslararasılaşma güçleri bu kategoriyi zaman içinde gittikçe daha küçük hale getirir.

Ticaret Endüstri Modelleri

Şirketin uluslararası ticaret yapabildiği, ithalat ve ihracatla oluştuğu yerlerdir. Eğer bir ürün taşınabilir statüdeyse, ulusal farklılığı yoksa ve ölçek ekonomisine tabi tutulabilirse deniz aşırı pazarlardan yararlanmanın en etkili yolu tek bir noktadan ihracat yapmaktır. Bu örneğin; ticari uçaklar, gemi inşası ve savunma sanayi ekipmanlarına uygulanır.

Ticaret endüstrileri girdisi yalnızca birkaç konumdan yapılan ürünleri içine alır. Örneğin; Güney Afrika’dan almaş, İran ve Azerbaycan’dan havyar gibi.

Çoklu Yerel Sanayi Modelleri

Ticaret elverişli olmadığı zaman (bireysel bankacılık hizmeti, danışmanlık hizmeti veya otel, konaklama vb. hizmet endüstrilerindeki gibi) ya da ürünler ulusal olarak farklılık gösterdiği için (dondurulmuş yiyecekler, özgün müzik kaydı gibi) direkt yatırımla uluslararasılaşmış endüstri olarak nitelendirilebilir.

Küresel endüstriler

Ticaret ve direkt yatırımın önemli olduğu endüstri türüdür. Büyük ölçekli üretimin gerçekleştiği endüstrilerin çoğu küresel yapıya dönüşme amacını taşır; Otomobil, tüketici elektronikleri (Bilgisayar, Telefon) ve eczacılık doğrudan yatırımın seviyeleri yüksektir.

Uluslararasılaşma Önemi Nedir?

Küresel pazara girişte göründüğü üzere birden fazla modelin olması, uluslararası pazarlara açılan şirketlere ait farklı yapı ve özelliklerinin olması, yerel pazar altyapısından farklı özellikler gösteren uluslararası piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmak çok önemlidir. İşletmelerin amaç ve stratejilerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yöntem seçimi, işletmelerin başarıya ulaşması açısından etkilidir. Bu sebeple işletmeler, kendi altyapı ve kaynaklarına en uygun stratejiyi belirleyerek uluslararası pazarlara giriş yapmak durumundadır.