Yatırım Nedir?

Yatırım Nedir?

Yatırım, kazanç ya da kâr elde etmek amacıyla mevcut para veya varlığın kullanılmasıyla yapılan girişimleri yatırım olarak adlandırabiliriz.

Bir işletmenin mevcut üretim kapasitesini yüzde 20 artırmak amacıyla yeni makineler satın alma faaliyeti, işletme ve ülke ekonomisi açısından yatırım olurken, yatırım sahibinin gelecekte daha fazla satın alma gücüne sahip olmak için tasarrufunu döviz veya hisse senedi gibi menkul kıymetlere dönüştürmesi de kişi açısından yatırımdır.

Tüketicilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla mobilya, araç-gereç veya otomobil gibi eşyalara yaptıkları giderler de tüketiciler açısından bir tür yatırımdır.

Ekonomik Yatırımlar

Her ekonomiye ait bir üretim potansiyeli vardır. Üretim sırasında kullanılan tüm makineler sermaye stokudur. Bu sermaye stoğunu genişletmek adına yapılan alımlar da ekonomik açıdan yatırımdır.

Diğer bir ifadeyle ekonomik yatırım, belirli bir dönemde üretilen ve ithal edilen malların tüketilmeyerek ve ihraç edilmeyerek gelecek dönemlere devir edilen kısmıdır. Ekonomik yatırım, bir başka deyişle gerçekleştirilen alımların saklanarak gelecek dönemlere devir edilmesi şeklinde de tanımlanabilir. Bu yönüyle yatırım milli geliri oluşturan kalemlerden birisidir.

Finansal Yatırımlar

Hisse senedi, döviz ve benzeri menkul kıymetlere yapılan yatırımlar finansal yatırımlar olarak adlandırılır. Kişilerin finansal yatırım yapmaktaki amaçları, elde edilen birim veya varlığı gelecekte getiri sağlayacak şekilde satın alım işlemleridir.

Tasarruf sahipleri finansal varlıkları daha önce halka arz edilmiş, piyasada alınıp satılan varlıklar arasından seçebilir. Yatırımcıların riske göre tutumları değişmekle birlikte genellikle düşük riskli getirisi yüksek varlıkların satın alınmasını tercih ederler.

Yatırımcılar, menkul kıymetler gibi finansal varlıkları halka ilk arz edildiğinde satın alırlar. İlk arzda işletme satıcı konumunda olduğundan yaratılan kaynak işletmeye aittir. Menkul kıymet üzerindeki yeni hak sahibi tasarruf sahipleridir ve gelecekte edilen kâr tasarruf sahiplerine aittir.

Tüketici Yatırımları

Tasarruf sahiplerinin, mevcut sermayelerini fayda sağlamak amacıyla çeşitli araçlar satın alması tüketici yatırımı olarak adlandırılır. Fonların bağlandığı araçlardan fayda sağlamanın yanında ekonomik şartlara göre verimlilik elde etmek de mümkündür. Uzun süre fayda sağlanacak araçlar daha çok dayanıklı tüketim mallarından oluşur.

Tüketici yatırımlarının amacı fayda sağlamaktır. Ancak burada ayrım yapılması gereken konu yatırım malı ve tüketim malıdır. Örneğin; Bir avukat tarafından alınan masa, avukata ait ofiste kullanılıyor ise yatırım malı, evinde kullanılıyor ise tüketim malıdır.

Dayanıklı tüketim mallarının (buzdolabı, çamaşır makinesi vb…) kullanım ömrü sonunda ekonomik değerleri kalmayacağı için amortisman oranı düşüldükten sonra katkı sağlayabilecek herhangi bir değeri kalmayacağı düşünülür. Bu nedenle de yatırımdan çok tüketim harcamaları olarak kabul edilirler.