Connect with us

Eğitim Haberleri

Yeni İş Kurma Stratejileri

“Hangi İşte Olmalıyız?” kararı, stratejiye girişin başlangıç noktası ve şirket kimliğinin belirlenmesinin temelidir. Kurumsal strateji kararı, firmanın piyasaya süreceği ürün yelpazesinin genişliği ve içinde bulunduğu endüstri değer zincirinin boyutunu içerir.

Yazar

tarih

“Hangi İşte Olmalıyız?” kararı, stratejiye girişin başlangıç noktası ve şirket kimliğinin belirlenmesinin temelidir. Bu sebeple yeni iş kurma stratejileri önemlidir. Kurumsal strateji kararı, firmanın piyasaya süreceği ürün yelpazesinin genişliği ve içinde bulunduğu endüstri değer zincirinin boyutunu içerir.

Vizyon ve misyon kavramları şirketlerin iş kuruluş amacını ve gelecekteki planlarını beyan eder ve birçok firma bu kavramlara önem gösterip kapsamlı şekilde belirtirler. Örneğin; Akaryakıt firması Shell’in amacı “petrol, petrol ürünleri, gaz, kimyasallar ve diğer seçili işlerde etkili, sorumlu ve kârlı olmaktır.” Başkaca firmalar göre kısa ve öz bir tanımdır. Diğer firmalar işini daha dar kapsamda tanımlarlar. McDonald’s’ın vizyonu “Dünyanın en hızlı hizmet veren restoran zinciri olmaktır.”

Catterpillar’ın vizyonu ise “makineler, motorlar ve dünyanın altyapısını inşa eden tedarikçilere destek hizmetlerinde ve kaynaklarını genişletme ile nakliye etmede lider konuma gelmektir.” Göründüğü üzere bazı şirketler değer zincirini dar bir zemine oturtur. Diğerleri erişimlerini birçok zincir etkinliği sağlayarak genişletir. Örneğin, seyahat üzerine kurulu bir firma şirket vizyonunu tur ve seyahat planlamalarını koordine etmeye odaklanırken, First Choice gibi diğer firmalar, etkinlik alanlarına genişleterek kendi hava yollarına sahiptir.

Firmanın işleyiş biçimi zamanla değişebilir. Son yirmi yılda trend eğilim “ana işe odaklanmaktır.” Philip Morris Companies, Inc. (şimdi altria Gruop, Inc. Olarak yeniden adlandırıldı.) 7-up, Miller Brewing ve Kraft Foods’u devretmiş ve uzman bir tütün şirketi haline gelmiştir. Birçok endüstriyel gruplar ABD ve Avrupa çıkışlı holdingler tamamen veya kısmen dağılarak yeni iş kolları yaratmışlardır.

Bazı şirketler ise tamamen ters yönde hareket etmiştir. Örneğin; Microsoft, eskiden işletim sistemi tedarikçisiyken, uygulama ve ağ yazılımları, bilgi hizmetleri, eğlence sistemleri ve video oyun konsolları gibi alanlara yeni iş kolları açmıştır.

Yeni İş Kurma Stratejileri

Google, artık sadece bir arama motoru firması değildir.

Geniş bilgi ürünleri çeşitleri, reklam yönetim hizmetleri, Chrome gibi internet tarayıcısı, cep telefonları için Android işletim sistemi ve geniş uygulama yazılım çeşitleri sağlamaktadır.

Risk Azaltmak

Riski azaltmak için iş kolu genişletmenin mantığı “bütün yumurtaları bir sepete koyma” eğer farklı işlerin nakit giriş-çıkışı eksik korelasyondaysa (iki değişkenin arasında gerçekleşen miktar), o zaman onları ortak bir bütün altında birleştirmek daha istikrarlı bir kâr kazancı sağlar.

Değer Yaratımı

Yeni iş kurma ile değer yaratımının öncelikli kaynağı farklı işler arasındaki bağlantılardan yararlanmaktır. İşler arasındaki kurumsal ve stratejik ilişkinin şirket açısından bulunduğu piyasadaki gücünü başka platformlarda kullanarak yani birden fazla mal üretimi ile maliyeti düşürmesi gerektiğini söyledik.

Birden fazla mal üretimi ile maliyet düşürme dışında, örneğin, kaynak ve yetkinliklerin kullanım hakkını diğer firmalara satarak veya lisanslayarak da değer yaratımı sağlanabilir. Kapsam ekonomilerinden (maliyet düşürme stratejisi) firma içinde çeşitlendirmeye başvurarak mı yoksa bağımsız firmalarla anlaşma aracılığıyla mı harici olarak daha çok faydalanılır sorusunu akla getirir.

Büyüme

İş kolu üretemeyen firmalar endüstrilerinin esiridir. Durağan ya da düşüşte olan endüstrilerdeki firmalar için bu, korkutucu bir manzaradır. Özellikle üst düzey yönetim için firmanın ana endüstirisini geride bırakacak bir kurumsal büyümeyi sağlamak yöneticiler için büyük başarı örneğidir.

Continue Reading
Yorumları Gör

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eğitim Haberleri

Konversiyon Nedir?

Yazar

tarih

Konversiyon Nedir

Finans alanında borç yükünün hafifletilmesi anlamına gelen Konversiyon Nedir? Borçlu devletin borcu olan anaparaya dokunulmaksızın faiz oranının değiştirilerek ödeme kolaylığı sağlama işlemidir.

Konversiyon Nedir?

Konversiyon işleminde, alacaklının tüm şartları ve çıkarları değiştirilmez, borcun faiz oranında indirime gidilerek yeni bir ödeme planı oluşturulur. Devletlerin ödeme güçlüğü çekmelerinde ve faiz oranlarının hafifletilmesi isteğinde bu yola başvurulur.

Konversiyon, tamamen borç üzerindeki faiz yüküne odaklanır ve faiz indirimine gidilmesine yönelik düzenlemelerdir. Bu uygulama ile devletlerin uzun vadede faiz yükü azalır.

İlk konversiyon fikri 1888 yılında Exchequer Şansölyesi Lord Goschen tarafından ortaya atılmıştır. Goschen, İngilizlerin borcunu konversiyon uygulaması ile beş yıl içinde yüzde 3’ten yüzde 2,5’e düşürmüştür.

Zorunlu Konversiyon

Devletin tek taraflı olarak alacaklının rızası alınmadan uygulanan bir konversiyon türüdür. Bu durumda devlet, faiz oranlarını tek taraflı olarak indirir, ancak hukuka aykırılık teşkil eden bu işlem devlete olan güveni ciddi derecede sarsar ve ileriki dönemlerde borçlanma şartlarını zorlaştırır.

Gönüllü Konversiyon

Devlet ile alacaklı arasında anlaşma sağlanarak faiz oranında indirime gidilmesi işlemidir.

Konversiyon Türleri

  • Başabaştan yapılan konversiyon: Piyasada faiz oranının düşmeye başlaması ile başabaşın üstünde işlem gören tahviller, düşük faizli tahvillerle değiştirilir.
  • Başabaşın altında konversiyon: Örneğin, %10 faizli 20 Bin liralık eski bir tahvil, %7 faizli 25 Bin liralık tahville değiştirilmesi işlemidir.
  • Kademeli konversiyon: Devletin belli vadeler ile faiz indirimine gitmesine ifade eder.
  • Fark isteme yöntemiyle konversiyon: Yeni borç bulma yöntemi de denilebilir, bu yöntemde faiz oranlarında değişime gidilmez ve yeni temin edilen borçlar sebebiyle borç yükü artar.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Konsolidasyon Nedir?

Yazar

tarih

Konsolidasyon Nedir

Borçların tahkimi anlamına gelen Konsolidasyon Nedir? Olağanüstü borç yönetim politikalarından olan bu kavram borçların vadesinin uzatılmasını ifade eder.

Konsolidasyon Nedir?

Vadesi gelen veya vadesi dolmuş borçların ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde borcun vadesinin uzatılması olan konsolidasyon, sağlamlaştırma olarak da bilinir.

Konsolidasyon ile vadesi bitmiş veya vade süresi azalmış olan tahviller, daha uzun vadeli şekilde borçlar ile düzenlenir. Borcun anapara miktarı değiştirilmez, faiz yükü artar.

Konsolidasyonun iki türü vardır, bunlar zorunlu ve gönüllü konsolidasyondur.

Zorunlu Konsolidasyon

Devletin tek taraflı olarak alacaklının rızası alınmadan uygulanan bir konsolidasyon türüdür. Bu durumda devlet, borçların vadelerini alacaklılara herhangi bir seçim hakkı tanımadan değiştirir.

Gönüllü Konsolidasyon

Devlet alacaklılarla anlaşma yoluna gider ve kısa vadeli borçlarını uzun vadeliler ile değiştirilmesini talep eder. Bu durumda alacaklılara tercih hakkı tanınmış olur.

Gönüllü konsolidasyon iki türde uygulamaya konulur. Devlet uzun vadeli devlet tahvili çıkarıp satarak bunun geliri ile kısa vadeli borçlarını öder. Bu duruma dolaylı yolla konsolidasyon denir. Diğer türde ise devletin çıkarttığı uzun vadeli tahvillerinin kısa vadelilerin alımında para yerine geçeceğinin ilan edilmesiyle dolaysız yolla gerçekleşir.

Konsolidasyon Sonuçları

Devletin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması ile konsolidasyona gitmesi uluslararası piyasalarda güvenilirliğini yitirmesine neden olur ve kredi derecelendirme puanının düşmesini sağlar. Bunun dışında, devletin faiz yükü artar ve ödenmeyen borçlardan ötürü deflasyonist bir etki oluşur.

Continue Reading

Eğitim Haberleri

Konaklama Vergisi Nedir?

Yazar

tarih

Konaklama Vergisi Nedir

Konaklama vergisi Türk Vergi Sistemine yeni giriş yapan bir vergi türüdür. 01/04/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklerken Covid-19 pandemisi nedeniyle verginin yürürlüğe girme tarihi 01/01/2023 tarihine ertelenmiştir.

Konaklama vergisi, 5/12/2019 tarihinde kabul edilen 7194 sayılı kanunun 9. maddesinde düzenlenmiştir.

Konaklama Vergisi Nedir?

Konaklama vergisi, otel, tatil köyü, apart otel, pansiyon, kamp, yayla ve dağ evi gibi konaklama yerlerinde verilen geceleme hizmetleri ile bu hizmetlerle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, eğlence aktiviteleri, spor, termal ve havuz benzeri alanlar benzeri diğer tüm hizmetlerden oluşur. Bu hizmetleri sunan kişiler konaklama vergisine tabiidir.

Konaklama Vergisinin Matrahı ve Oranı

Verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı %2’dir. Bu oranın bir katı kadar artırma ve yarısına kadar düşürme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Konaklama Vergisi İstisnaları

  • Öğrenci yurtları, kampları ve pansiyonlarında öğrencilere yönelik verilen hizmetler
  • Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisi istisnası kapsamındadır.

Continue Reading

Popüler