Yeni İş Kurma Stratejileri

Yeni İş Kurma Stratejileri

“Hangi İşte Olmalıyız?” kararı, stratejiye girişin başlangıç noktası ve şirket kimliğinin belirlenmesinin temelidir. Bu sebeple yeni iş kurma stratejileri önemlidir. Kurumsal strateji kararı, firmanın piyasaya süreceği ürün yelpazesinin genişliği ve içinde bulunduğu endüstri değer zincirinin boyutunu içerir.

Vizyon ve misyon kavramları şirketlerin iş kuruluş amacını ve gelecekteki planlarını beyan eder ve birçok firma bu kavramlara önem gösterip kapsamlı şekilde belirtirler. Örneğin; Akaryakıt firması Shell’in amacı “petrol, petrol ürünleri, gaz, kimyasallar ve diğer seçili işlerde etkili, sorumlu ve kârlı olmaktır.” Başkaca firmalar göre kısa ve öz bir tanımdır. Diğer firmalar işini daha dar kapsamda tanımlarlar. McDonald’s’ın vizyonu “Dünyanın en hızlı hizmet veren restoran zinciri olmaktır.”

Catterpillar’ın vizyonu ise “makineler, motorlar ve dünyanın altyapısını inşa eden tedarikçilere destek hizmetlerinde ve kaynaklarını genişletme ile nakliye etmede lider konuma gelmektir.” Göründüğü üzere bazı şirketler değer zincirini dar bir zemine oturtur. Diğerleri erişimlerini birçok zincir etkinliği sağlayarak genişletir. Örneğin, seyahat üzerine kurulu bir firma şirket vizyonunu tur ve seyahat planlamalarını koordine etmeye odaklanırken, First Choice gibi diğer firmalar, etkinlik alanlarına genişleterek kendi hava yollarına sahiptir.

Firmanın işleyiş biçimi zamanla değişebilir. Son yirmi yılda trend eğilim “ana işe odaklanmaktır.” Philip Morris Companies, Inc. (şimdi altria Gruop, Inc. Olarak yeniden adlandırıldı.) 7-up, Miller Brewing ve Kraft Foods’u devretmiş ve uzman bir tütün şirketi haline gelmiştir. Birçok endüstriyel gruplar ABD ve Avrupa çıkışlı holdingler tamamen veya kısmen dağılarak yeni iş kolları yaratmışlardır.

Bazı şirketler ise tamamen ters yönde hareket etmiştir. Örneğin; Microsoft, eskiden işletim sistemi tedarikçisiyken, uygulama ve ağ yazılımları, bilgi hizmetleri, eğlence sistemleri ve video oyun konsolları gibi alanlara yeni iş kolları açmıştır.

Yeni İş Kurma Stratejileri

Google, artık sadece bir arama motoru firması değildir.

Geniş bilgi ürünleri çeşitleri, reklam yönetim hizmetleri, Chrome gibi internet tarayıcısı, cep telefonları için Android işletim sistemi ve geniş uygulama yazılım çeşitleri sağlamaktadır.

Risk Azaltmak

Riski azaltmak için iş kolu genişletmenin mantığı “bütün yumurtaları bir sepete koyma” eğer farklı işlerin nakit giriş-çıkışı eksik korelasyondaysa (iki değişkenin arasında gerçekleşen miktar), o zaman onları ortak bir bütün altında birleştirmek daha istikrarlı bir kâr kazancı sağlar.

Değer Yaratımı

Yeni iş kurma ile değer yaratımının öncelikli kaynağı farklı işler arasındaki bağlantılardan yararlanmaktır. İşler arasındaki kurumsal ve stratejik ilişkinin şirket açısından bulunduğu piyasadaki gücünü başka platformlarda kullanarak yani birden fazla mal üretimi ile maliyeti düşürmesi gerektiğini söyledik.

Birden fazla mal üretimi ile maliyet düşürme dışında, örneğin, kaynak ve yetkinliklerin kullanım hakkını diğer firmalara satarak veya lisanslayarak da değer yaratımı sağlanabilir. Kapsam ekonomilerinden (maliyet düşürme stratejisi) firma içinde çeşitlendirmeye başvurarak mı yoksa bağımsız firmalarla anlaşma aracılığıyla mı harici olarak daha çok faydalanılır sorusunu akla getirir.

Büyüme

İş kolu üretemeyen firmalar endüstrilerinin esiridir. Durağan ya da düşüşte olan endüstrilerdeki firmalar için bu, korkutucu bir manzaradır. Özellikle üst düzey yönetim için firmanın ana endüstirisini geride bırakacak bir kurumsal büyümeyi sağlamak yöneticiler için büyük başarı örneğidir.